Znalost OS: Linux, Windows

Zkušenost při řešení nejčastějších i méně obvyklých problémů:

Vzdálená správa a pomoc prostřednictvím: